Murarstenarbeten-Majorna-scaled.jpg

Alla tjänster

Vår affärsidé är att arbeta med markservice. Det innebär att vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi hjälper såväl offentliga som privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om. Här nedan kan du läsa lite om några av de tjänster vi levererar.

Anläggning och markarbeten

Vi anlägger allt från en enkel infartsväg till ett komplett bostadsområde, fotbollsplan eller parkering samt även minireningsverk, infiltrationsbäddar och liknande.

Vid behov utför vi renovering av befintliga anläggningar, till exempel förändring av en parkeringsanläggning till dagens modernare parkeringar med elbilsladdning/bussladdning.

Bild av Christian Johnsson

Produktionschef

Christian Johnsson

Telefon: 0706-00 11 97

@

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@

Anläggning och markarbeten

Projektering

Vi är behjälpliga med projektering, från er idé till ett färdigt koncept, innan spaden sätts i marken.

Bild av Christian Johnsson

Produktionschef

Christian Johnsson

Telefon: 0706-00 11 97

@

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@

Projektering

Utemiljö och finplanering

Vi anlägger allt från lekplatser och skolgårdar till villatomter och offentliga miljöer. Dessa kan innefatta parkbelysningar, cykelparkeringar, grönytor, utomhusgym och offentlig lekmiljö.

Bild av Christian Johnsson

Produktionschef

Christian Johnsson

Telefon: 0706-00 11 97

@

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@

Finplanering
Dranering_fore_efter-1.jpg

Dränering

Dränering av allt från villatomter till kompletta bostadsrättsföreningar eller andra större anläggningar.

Bild av Christian Johnsson

Produktionschef

Christian Johnsson

Telefon: 0706-00 11 97

@

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@

Innegardsrenovering-scaled.jpg

Innergårdsrenoveringar

Vi både renoverar och anlägger nya innegårdar som innefattar exempelvis gräsytor, grusgångar, plattsättning, asfaltering, pergola och grillplatser.

Bild av Christian Johnsson

Produktionschef

Christian Johnsson

Telefon: 0706-00 11 97

@

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@

Områdesskydd

Vi erbjuder områdesskydd för bland annat förskola, industritomt, fastighet och djurskydd.

Bild av Roger Bjermarker

Produktionschef

Roger Bjermarker

Telefon: 0702-95 39 66

@

Stängsel- och grindmontage
Vinterunderhall.jpg

Vinterunderhåll

Vårt vinterunderhåll består av snöröjning med traktor/hjullastare samt manuell snöskottning och halkbekämpning med flisning alternativt saltning, både maskinellt och manuellt. Vid tuffare vintrar erbjuder vi även flyttning av snö med hjullastare och lastbil. Vi utför även sopning/upptag av flis efter avslutad vintersäsong.

Bild av Daniel Johansson

Vinterunderhåll

Daniel Johansson

Telefon: 070-444 09 42

@

Ecogrus

En ytbeläggning med naturlig karaktär och en tydlig miljöprofil.

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@

Ecogrus
IMG_5757-scaled.jpg

Skräddarsydda tjänster

Vi gör det mesta för de flesta. Kontakta oss om ni vill få en offert!

Bild av Julia Brunnebo

Entreprenadingenjör

Julia Brunnebo

Telefon: 0702-27 34 37

@