IMG_5774-scaled.jpg

Tjänster

Vår affärsidé är att arbeta med markservice. Det innebär att vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi hjälper såväl offentliga och privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om. Här nedan kan du läsa lite om några av våra verksamhetsområden.

IMG_5781-scaled.jpg

Stenläggning och markarbeten

Vi har mångårig erfarenhet av ytskiktsarbeten med stensättare, plattläggare mm.

IMG_5777-scaled.jpg

Innergårdar, rabatter och planteringar

Vi anlägger alla typer av innergårdar och planteringar där vi kan rita upp växtförslag och sedan plantera och sköta anläggningen åt er.

Cykelforradsedumplattor-Masthugget-scaled.jpg

Lekplatser och byggnationer

Vi utför och monterar alla förekommande lekutrustningar samt snickeriarbeten i egen regi. Våra erfarna och kompetenta yrkesarbetare behärskar alla former av trä- och smidesarbeten.

Murarstenarbeten-Majorna-scaled.jpg

Områdesskydd

Vi utför alla typer av stängsel- och grindmontage och har idag Ramavtal för Göteborgs stad.

Ecogrus

En ytbeläggning med naturlig karaktär och en tydlig miljöprofil.

Ecogrus

Våra tjänster

Anläggning

Projektering

Finplanering

Stensättning och plattläggning

Grundläggning och VA

Isolerings- och dräneringsarbeten

Lekplatser

Innegårdsrenoveringar

Områdesskydd

Vinterunderhåll

Ecogrus

Skräddarsydda tjänster