Ecogrus

– En ytbeläggning med naturlig karaktär och en tydlig miljöprofil

Ecogrus är en ekologisk toppbeläggning som är tålig och lättskött. Den är helt utan kemikalier och består av krossgrus i fraktionerna 0-5 – 0-11, som mekaniskt blandats med Stabilizer.

Stabilizer är en helt naturlig produkt bestående till 100% av frön från plantan Psyllium som malts ner till ett pulver. Vid anläggning tillförs vatten och ytan kompakteras ordentligt. Stabilizer reagerar med vatten och binder krossmaterialet vilket ger ett stabilt, beständigt slitlager. Pulvret är helt färglöst, vilket gör att ytan behåller sitt naturliga utseende.

Funktion

Ecogrus bidrar effektivt till minskad erosion och förhindrar dammbildning. Då ytan blir betydligt stabilare än en vanlig stenmjölsyta bidrar den till ökad tillgänglighet, minskat underhållsbehov och bättre hållbarhet. Vid regnväder blir ytan mer flexibel och återgår till fastare form vid uppehåll.

Användningsområden

Ecogrus passar bra i en mängd olika miljöer:

  • Gatumiljöer – gångbanor, cykelvägar
  • Stadsmiljöer – innergårdar, parker, kyrkogårdar och torgytor
  • Fritidsmiljöer – golfbanor, lekplatser, boulebanor

Driftsättning och underhåll

En Ecogrus yta kräver minimalt med underhåll. Man skall kontinuerligt hålla den fri från skräp och organiskt material. Vid skador är den enkel att reparera och det uppstår inga skarvar i ytan. Materialet har bra dränerande egenskaper.

 

Kontaktperson Ecogrus

Bild av Benny Axelsson

Produktionschef

Benny Axelsson

Telefon: 031-336 13 89

@